Polityka Prywatności

Od 25.05.2018 r. obowiązuje

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Biuro Podróży Edu Tour Klaudia Giordano NIP 712-146-36-13, REGON 061717816. Osobą przetwarzającą dane osobowe jest Klaudia Giordano. W celu świadczenia usług związanych z Twoimi podróżami podstawą do przetwarzania danych są Ogólne Warunki Uczestnictwa. Zgodnie z przepisami prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21), każdy z Państwa ma prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w sytuacji i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, przenoszenia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO, wniesienia skargi do organu nadzorczego (przed 25.05.2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; po 25.05.2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).